Training

Training door Quest

Op maat gemaakt als antwoord op uw vraag

Maatwerk

Maatwerk voor u

Samen met de klant, verkennen waar behoefte aan is (afstemming) en wat nodig is (analyse van de situatie) om te komen tot een bevredigend resultaat (doel).

Quest biedt op aanvraag diverse trainingen aan. Deze worden op maat toegesneden met en op de klant en haar vraag. Diverse sociale-, communicatieve vaardigheden en thema’s kunnen aan bod komen.

Ook de duur en de plaats van de training worden op maat gemaakt.

ervarend leren

Ervarend leren

Door  actief aan de slag te gaan en letterlijk te ervaren wat er bedoeld wordt, zal u meer en makkelijker onthouden wat aangeboden wordt en het integreren in uw handelingen en gedrag.

actieve werkvormen

Actieve werkvormen

Met gebruikmaking van verschillende methodieken en technieken, die afgestemd zijn op de vraag, wordt er actief gewerkt om het geleerde in de praktijk te brengen en te ervaren. Theorie wordt aangereikt ter ondersteuning en ter informatie.

Themagerichte trainingen

Medezeggenschap

Bestuurlijke-en medezeggenschapsorganen / Ondernemingsraden in diverse branches als overheid, semioverheid, onderwijs, industrie, profit- en non-profit organisaties. Zowel ondernemingsraden als zijn commissies, gemeenschappelijke- en centrale ondernemingsraden. Maar ook ambtelijk secretarissen, voorzitters en secretarissen.

Lees meer...

 

Afscheid van arbeid 

(in de volksmond Pensioen- In- Zicht / PIZ cursus genoemd).

Jarenlang werken en dan ineens niet meer. Er doen zich bij het stoppen met een betaalde baan belangrijke veranderingen voor. Veranderingen voor zowel degene die het betreft als voor de (eventuele) partner, als voor de omgeving.

Lees meer...

 

Training voor diverse branches

 • Bedrijfsleven
 • Onderwijs, o.a. VWO, MBO, HBO en Universitaire  opleidingen
 • gezondheidszorg, o.a. gezins-/ bejaardenverzorging/ thuiszorg, verpleeg- en ziekenhuizen
 • Verpleging, dokters- en tandarts- assistenten
 • (semi)-overheid : justitie, o.a. gedetineerden, penitentiair  inrichtingswerkers, gemeentes, veiligheidsregio’s
 • Zakelijke dienstverlening

Thema's

 • Presenteren
 • Leidinggeven
 • Observeren en rapporteren
 • Conflicthantering
 • Timemanagement
 • Stresshantering/werkdruk
 • Assertiviteit
 • Feedback
 • Waarneming
 • Kwaliteiten
 • Motivatie
 • Stervensbegeleiding -en rouwverwerking
 • Afscheid
 • Competenties
 • Onderhandelen
 • Communicatie verbaal en non-verbaal
 • Gesprekstechnieken
 • Samenwerking/ teambuilding

Zullen we samenwerken?