Afscheid van arbeid

Afscheid van de arbeid

Op maat gemaakt als antwoord op uw vraag

afscheid nemen van de arbeid

Afscheid van de arbeid

(in de volksmond Pensioen- In- Zicht / PIZ cursus genoemd).

Jarenlang werken en dan ineens niet meer. Er doen zich bij het stoppen met een betaalde baan belangrijke veranderingen voor. Veranderingen voor zowel degene die het betreft als voor de (eventuele) partner, als voor de omgeving. Werk, ook huishoudelijk werk, beïnvloedt in hoge mate ons leven. Het werk bepaalt hoe we omgaan met onze tijd, contacten, vaardigheden, etc. Ook een groot deel van het ritme in ons leven is afgestemd op de arbeid die wij leveren. Wanneer dat vertrouwde ritme en de bekende structuur van werk veranderen door het stoppen met werk, dient zich een nieuwe fase aan.

 

Bedoeling

In de cursus worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld, onder begeleiding, met mensen uit dezelfde situatie, eens bewust stil te staan bij de invloed die het werk heeft op hun leven en de veranderingen die zich aandienen. Andere onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.: oriëntatie op de toekomst, plaats in de samenleving, gezondheid, financiën en ontspanning. Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden in een nieuwe fase: met partner of als alleenstaande. Een nieuwe toekomst zonder verplicht werk en met veel vrije tijd, dient zich aan.

Werkwijze

De manier van werken in de week is zo gevarieerd en afwisselend mogelijk. In de onderwerpen die aan de orde komen speelt de uitwisseling van ideeën en ervaringen van de cursisten een grote rol. Over zaken die van belang zijn wordt de nodige informatie gegeven door o.a. deskundige gasten. Er zijn inleidingen, er wordt gepraat met elkaar in de gehele groep en in kleine groepjes, er wordt gewerkt aan de hand van "opdrachten". Maar het is niet alleen praten. Ook doe-activiteiten krijgen de aandacht en zal er tijd worden uitgetrokken voor ontspanning. In de cursus ontmoeten mensen elkaar die met een soortgelijke verandering te maken hebben. Er is dan ook veel ruimte voor informeel gesprek. Niet alles kan in een week aan de orde komen. Deze cursus is een oriëntatie op de komende periode.

Waar het om draait is dat u met plezier, gemotiveerd aan de slag gaat. Dat het energie geeft, nieuwe inzichten oplevert, dat het verrassend is en u bewust maakt van hetgeen nog onbewust is. Pas als iets zichtbaar is, kun je het veranderen. Handvatten en methodieken worden gebruikt  om met  uitdagingen aan de slag te gaan Dat levert verdieping , inzichten en ontwikkeling op en geeft inspiratie. Uw kwaliteiten komen beter uit de verf.

Uw competenties worden duidelijk en kunnen worden ingezet.

Verrassend

Energierijk

Bewustwording

Inspiratie

Inzichten

Plezier

Motivatie

Verdieping

Competent

Zullen we samenwerken?