Medezeggenschap

Training en opleiding voor de medezeggenschap door Quest

Op maat gemaakt als antwoord op uw vraag

ondernemingsraad en PVT

Ondernemingsraad

Quest biedt trainingen aan die toegesneden zijn op de ondernemingsraad in kwestie. Middels een voorbereidingsgesprek wordt er geïnventariseerd wat de inhoud en vorm van de training zal worden, waar en wanneer deze plaatsvindt, hoeveel dagen het betreft. Zo wordt de training op maat gemaakt.

Een- en meerdaagse trainingen op, een door de OR zelf gekozen, locatie zijn mogelijk.

Voor zowel de beginnende als de ervaren OR verzorgt Quest trainingen. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn onder andere : WOR (Wet op de Ondernemingsraden), overleg met de bestuurder, werkoverleg, de achterban, verkiezingen, public relations, reorganisatie.

 

Personeelsvertegenwoordiging

Ook voor organisaties met minder dan 50 werknemers is er de mogelijkheid de medezeggenschap vorm te geven middels een personeelsvertegenwoordiging.

Quest helpt bij het oprichten van een PVT maar ook het trainen en coachen behoort tot de mogelijkheden.

Werkvormen

Er wordt gebruik gemaakt van een gevarieerd aanbod aan activiteiten, werkvormen en methodieken zoals bijvoorbeeld werken in subgroepen, werken met opdrachten, out-dooractiviteiten, videoregistratie, gasten (bijv. financieel deskundigen), N(euro)L(inguïstisch)P(rogrammeren). Sociale vaardigheden worden aangescherpt. Te denken valt aan gesprekstechnieken, communicatie, samenwerking/teambuilding, competenties, vergader- en discussietechnieken, onderhandelen, conflicthantering.

Belangrijke aspecten in een training zijn kennis, kunde, bewustwording, missie, visie, motivatie en inspiratie.

Naast het trainen is hulp bij het oprichten van een ondernemingsraad en de daarbij behorende reglementen mogelijk. Ook coaching van het team en/of haar leden valt onder de deskundigheid van Quest.

Prijzen op aanvraag.

Navigator - werkmethode van de ondernemingsraad en PVT®

Een werkmethode van de ondernemingsraad en PVT. De methode zorgt voor tijdige invloed op belangrijke besluiten voor organisatie en bedrijf.  Meer en tijdiger invloed, met een eigen visie en eigen OR-criteria. De Navigator werkmethode is een slimme en simpele manier van werken voor een OR gericht op een goede vertegenwoordiging van de achterban. Quest heeft een licentie voor  scholing, begeleiding en coaching in het toepassen van de Navigator-werkmethode.

Waar het om draait is dat u met plezier, gemotiveerd aan de slag gaat. Dat het energie geeft, nieuwe inzichten oplevert, dat het verrassend is en u bewust maakt van hetgeen nog onbewust is. Pas als iets zichtbaar is, kun je het veranderen. Handvatten en methodieken worden gebruikt  om met  uitdagingen aan de slag te gaan Dat levert verdieping , inzichten en ontwikkeling op en geeft inspiratie. Uw kwaliteiten komen beter uit de verf.

Uw competenties worden duidelijk en kunnen worden ingezet.

Verrassend

Energierijk

Bewustwording

Inspiratie

Inzichten

Plezier

Motivatie

Verdieping

Competent

CRKBO_Docent

Zullen we samenwerken?